2761033913 / 2761 033913

Λέξεις-κλειδιά: ASKEROSO, CACHONDA, CHINGEN, COMPANIA, HIDIOTA
Αφήστε ένα σχόλιο για την εταιρεία του καλούντος και του σκοπού.
1 περίπου 2 μήνες πριν

CHINGEN A SU RRE PUTA PERRA MADRE HIJOS DE PUTA UN PROPOSITO DEJEN DE JODER CON SU PUTA COMPANIA HIJOS DE CACHONDA PUTA CERDA KE NASISTE TU PUTO ASKEROSO PUTO PENDEJO HIDIOTA