0944279721 / 0944 279 721 / +421944279721 / +421 944 279 721 10

Kľúčové slová: Mày, Tao, đảo, đấy, mày
Zanechať komentár o firme volajúceho a účelu.
Negatívny 0 Pozitívne 0
Komentáre (1)

Mày là thằng nhãi rãnh nào mà dám ghi âm giả dạng cơ quan hành pháp để lừa đảo. Tao tìm ra màymày tôi đấy, khôn hồn dẹp ngay cái trò này nhá

Podobné telefónne čísla
0944279712 0944279652 0944279563 0944279558 0944279507 0944279753 0944279759 0944279770 0944279832 0944279943
Nedávne telefónne čísla
0904023263 0556220714 0534172632 0387602336 0948038463 0905860027 0335514672 0587320171 0903033149 0948688628